Båten

Namn: S-27 Sniggel-Snuggel

Konstruktör: Tore Herlin
Beställare: Grosshandlare P.O Westerberg
Varv: Lundin och Johanssons Båtvarv i Göteborg
Träslag: Bordläggning och däck i 15 mm Honduras Mahogny
Konstruktionsår: 1916
Sjösatt: våren 1917
LÖA: 8,37 m
LVL: 6.25 m
Bredd: 1,7 m
Djup: 1,18 m

Ägarlängd

P.O Westerberg, Gösta Lundqvist -1923
Paul Dahlerus -1964
Christer Hägg 1964-1967
Claes Ekman 1967-1972
Finn Nyebölle 1972-1979
Jan Svensson 1979-2004
Joel Svensson 2004-2009
Erik Häggsgård, Christian Svensson, Emil Nordlindh, Daniel Parknäs Örnfelt 2009-